sms kute

Phần mềm tin nhắn miễn phí - sms miễn phí

Phần mềm tin nhắn miễn phí

Đây là phần mềm nhắn tin miễn phí của nước ngoài đã đc mình việt hóa , gửi tin nhắn miễn phí qua sever nước ngoài. Bạn chỉ việc đăng kí tài khoản (miễn phí) rồi dùng thôi .


tải về tại đây